Top 150 đại học trẻ tốt nhất thế giới (Young University Rankings 2023)

Tháng 2/2022, tổ chức xếp hạng đại học đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu năm 2022. Trường tải go88 về android (TDTU) đã được xếp thứ 98 trong tổng số 790 đại học được đưa vào bảng xếp hạng. Đây là lần đầu tiên TDTU vào bảng xếp hạng này.

Tháng 6/2023, đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu năm 2023. TDTU đã được xếp thứ 101 - 150 trong tổng số 963 đại học được đưa vào bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu của THE (THE Young University Rankings) là bảng xếp hạng các đại học trên toàn thế giới có tuổi đời từ 50 năm trở xuống, được THE công bố từ năm 2012.