Thứ 601-800 thế giới (THE World University Rankings)

Tháng 9/2021, hệ thống xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings) xếp TDTU vào Top 500 đại học tốt nhất toàn cầu cho . Đây là lần đầu tiên TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này.  

Tháng 10/2022, TDTU tiếp tục duy trì ở vị trí 401-500 trong của THE.

Tháng 10/2023, TDTU xếp thứ 601-800 trong của THE.

THE là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học có ảnh hưởng nhất thế giới bên cạnh QS và ARWU. Với kết quả này, vị trí của TDTU trên bản đồ giáo dục thế giới đã được xác lập rõ nét. Đây cũng là mục tiêu phát triển của TDTU trong giai đoạn 2017-2037.