Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch
TS. Vũ Anh Đức
Bí thư Đảng ủy
Trường tải go88 về android
Phó Chủ tịch
PGS.TS Phạm Thị Minh Lý
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường,
Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
Thành viên
TS. Trần Trọng Đạo
Hiệu trưởng
Thành viên
TS. Võ Hoàng Duy
Phó Hiệu trưởng
Thành viên
GS.TS. Nguyễn Minh Đức
Giảng viên khoa Dược
Thư ký
TS. Ngô Sơn Tùng
Viện trưởng Viện Công nghệ
tiên tiến
Thành viên
ThS. Nguyễn Huy Cận
Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
Ông Ngọ Duy Hiểu
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Thành viên
TS. Đỗ Tường Hạ
Trưởng khoa Khoa học ứng dụng
Thành viên
Bà Nguyễn Thị Là
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng
TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
ThS. Hà Thị Là
Phó trưởng khoa Lao động và Công đoàn 
Thành viên
Bà Trần Thị Diệu Thúy
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
Ông Lê Hoài Nam
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Thành viên
TS. Đặng Ngọc Tùng
Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Thành viên
TS. Nguyễn Đình Hòa
Chủ tịch Công đoàn trường
Thành viên
TS. Tống Văn Băng
Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thành viên
Ông Nguyễn Minh Dũng
Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thành viên
ThS. Lê Phúc
Trưởng phòng
Điện toán - Máy tính
Thành viên
TS. Trần Minh Tùng
Trưởng khoa Kỹ thuật công trình
Thành viên
Sinh viên Trương Thị Cẩm Tú
Người học của Trường