Liên hệ

Trụ sở chính

Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 035; Fax: (028) 37 755 055
Email: [email protected]
Website:  //mobiletits.com

 

Tuyển sinh đại học

Phòng A0005 - Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 051; (028) 37 755 052 | Fax: (028) 37 755 055
Hotline: 19002024
Email: [email protected]
Website: //admission.mobiletits.com

 

Tuyển sinh sau đại học

Phòng B002 - Nhà B
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 755 059
Email: [email protected]
Website: //grad.mobiletits.com

 

Tuyển dụng

Phòng A0009, Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 035
Email: [email protected]

 

Truyền thông - Báo chí

Khu vực khán đài B3-4
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 60 661
Email: [email protected]

 

Khoa học - Công nghệ

Phòng A0903, Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 377 55 037
Email: [email protected]
Website: //science.mobiletits.com

 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Phòng A0302 - Nhà A
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 75 50 42
Email: [email protected]
Webpage: //mobiletits.com/don-vi/phong-ban/phong-khao-thi-va-kiem-dinh-chat-luong

 

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Phòng E0001, Nhà E
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 22 477 215
Email: [email protected]
Website:

 

Hợp tác doanh nghiệp và Cựu sinh viên

Phòng C0003, Nhà C
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 76 10 42
Email: [email protected]
Website: //ceca.mobiletits.com

 

Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa

22 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 837 485
Fax: (0258) 3 835 047
Email: [email protected]
Website: //khanhhoa.mobiletits.com

 

Cơ sở Bảo Lộc

Đường Nguyễn Tuân, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0780) 3 590 924
Fax: (0780) 3 590 481
Email: [email protected]
Website: //baoloc.mobiletits.com/

 

Cơ sở Cà Mau

Đường Mậu Thân, khóm 6, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3590 924
Fax: (0290) 3590 481