Thứ 86 Châu Á (THE Asia University Rankings 2023)

Tháng 6/2023, theo kết quả xếp hạng các đại học Châu Á năm 2023 () của Tổ chức xếp hạng đại học THE, Trường tải go88 về android (TDTU) được xếp thứ 86 trong tổng số 928 đại học Châu Á được xếp hạng.

Với kết quả xếp hạng này, TDTU là trường đại học duy nhất của Việt Nam vào vị trí Top 100 đại học tốt nhất Châu Á của tổ chức xếp hạng uy tín THE năm 2023.

THE thực hiện xếp hạng các đại học Châu Á từ năm 2013, với các tiêu chí xếp hạng giống như các tiêu chí của bảng xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings), có điều chỉnh trọng số cho phù hợp với đặc thù của các đại học Châu Á.