11 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định FIBAA

Năm 2021, tải go88 về android kiểm định thành công và được cấp dấu chất lượng (quality seals) theo tiêu chuẩn FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) cho 04 chương trình đào tạo trình độ đại học, bao gồm: Quan hệ lao độngQuy hoạch vùng và đô thịXã hội họcViệt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch. Thời hạn công nhận là 05 năm (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 25/11/2026).

Năm 2023, TDTU một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo khi được FIBAA cấp con dấu chất lượng cho 07 chương trình đào tạo khác, bao gồm: Trình độ thạc sĩ (2 chương trình): Xã hội học, Tài chính – Ngân hàng; Trình độ đại học (5 chương trình): Luật, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực. Thời hạn công nhận cho các chương trình này là 05 năm (từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2028).

FIBAA là một tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục uy tín, được công nhận bởi Hiệp hội Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (European Association for Quality Assurance - ENQA), có trụ sở tại thành phố Bonn (Đức). FIBAA có sứ mạng thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục bằng việc thực hiện kiểm định các tổ chức giáo dục đại học và chương trình đào tạo trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Châu Âu.

Bộ tiêu chuẩn của FIBAA được sử dụng để kiểm định khối ngành quản trị/quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Bộ tiêu chuẩn này đáp ứng các yêu cầu của tiêu bảo đảm chất lượng đại học châu Âu (European Standards and Guidelines - ESG). Đặc biệt, FIBAA kiểm định dựa trên cơ sở đối chiếu với hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (The European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), do đó, các chương trình đào tạo được kiểm định bởi FIBAA được công nhận rộng rãi ở Châu Âu và trên thế giới. Người học tốt nghiệp chương trình được FIBAA công nhận sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm việc làm, học lên bậc cao hơn ở các quốc gia Châu Âu và nhiều quốc gia khác.

 

aun.jpg