15 chương trình đạt chuẩn đánh giá của AUN-QA

Tháng 7/2018, TDTU được công nhận là thành viên liên kết của Tổ chức bảo đảm chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Đến tháng 7/2019, TDTU đã thực hiện đánh giá thành công 4 chương trình bậc đại học theo chuẩn kiểm định AUN-QA. Những chương trình bậc đại học còn lại đã hoàn thành cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chuẩn này.

Bốn chương trình đào tạo được AUN-QA chứng nhận đợt đầu tiên bao gồm: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Tài chính - Ngân hàng. Theo kết quả chứng nhận, 4 chương trình đào tạo này đạt mức “Adequate as Expected” (Đáp ứng yêu cầu) hoặc "Better than Edaquate" (Đáp ứng tốt hơn yêu cầu).

Tháng 3/2021, AUN-QA công nhận thêm 4 chương trình đào tạo bậc đại học của TDTU gồm: Toán ứng dụng, Kế toán, Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh. Thời hạn công nhận là 5 năm, từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/02/2026.

Tháng 11/2021, AUN-QA tiếp tục công nhận 3 chương trình đào tạo bậc đại học gồm: Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Bảo hộ lao động. Thời hạn công nhận là 5 năm, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2026.

Tháng 03/2023, AUN-QA đã công nhận 4 chương trình đào tạo bậc đại học bao gồm các ngành: Dược, Kỹ thuật hóa học, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật môi trường. Thời hạn công nhận là 5 năm, từ ngày 22/01/2023 đến ngày 21/01/2028.

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như kết quả học tập mong đợi, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chuẩn đầu ra, ... Việc có nhiều chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi tổ chức kiểm định quốc tế uy tín AUN-QA là một bước tiến quan trọng của TDTU trong quá trình quốc tế hóa và phát triển Nhà trường theo các chuẩn mực của quốc tế và khu vực.

aun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpgaun.jpg