Chuyên đề "Hiểu bản thân, sống trách nhiệm"

Hiểu bản thân và sống trách nhiệm, để từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và tầm quan trọng của việc đóng góp sức lực bản thân vào sự phát triển bền vững là một trong những kỹ năng cần thiết của sinh viên thế hệ mới. Để cung cấp thêm thông tin giúp các anh chị sinh viên hiểu đúng về bản thân, Phòng Công tác học sinh - sinh viên tổ chức buổi chuyên đề "Hiểu bản thân, sống trách nhiệm" với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 15:00-17:30, ngày 23/11/2023 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường 6B, Trường tải go88 về android , 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường tải go88 về android bấm vào để nhập

Diễn giả: Tiến sĩ Tô Nhi A - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Đăng ký tham gia:

Tham gia chương trình, sinh viên trực tiếp nghe chia sẻ, giải đáp thắc mắc từ diễn giả; được ghi nhận hoạt động theo quy chế công tác sinh viên.

Thông tin liên hệ:

  • Phòng Công tác học sinh - sinh viên (A.0003), Trường tải go88 về android , 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: [email protected]

tdtu